Şu anda çalan
Sanatçı bilgisi getiriliyor
Şarkı bilgisi getiriliyor
CANLI
Yozgat Haber - Yozgat FM, Yozgat Son dakika Haberleri
Müzik Akışı
Yozgat Haber - Yozgat FM, Yozgat Son dakika Haberleri
Advertisement Advertisement
41YIL SONRA MEZUN OLDUĞUM OKULUMDAYIM
05 Ekim 2021 10:44

41 yıl önce mezun olduğum Yozgat lisesini ziyaret ettim. Sınıflarıma girerek oturduğun hocalarımı can kulağı ile dinlediğim sıralarıma oturdum.  Gençlik yıllarına giderek arkadaşlarımı hocalarımı hatırladım. Gözlerim yaşardı. Daha çocuk denilecek yaşda 14 yaşındaydımki Lise birinci sınıfına başlamıştım.  Arkadaşlarımın bir çoğu  Orta okuldan arkadaşlarımdı. Hiç zorluk cekmeden okulumuzu ve arkadaşlarımı öğretmenlerimi sevdim. Öğretmenlerimiz'den isimlerini unutamadığım ,Eflatun hoca, Mustafa Özdemir,Serpil Şahin,Tülay Tüysüzoglu,Muzaffer Akkuş, Hakkı Uslu, Mehmet Özgen, Mehmet Secgin,Ahmet Şahin,Necati Şahin,Davut Anteplioğlu,Cemil Kılıçarslan ve Müdürümüz Salih Zeki Gürpınar hocalarımı saygı ve sevgiyle anıyorum.Lisemizin bahçesi gezinmeyi, görülmeyi değerdi. Binbir tür çiçekler arasında rüyalar aleminde gezer gibi gezerdik. o çiçekler değişmiş yerine yenileri ekilmiş bizim tikenli kırmızı gülleri göremedim. Çam ağaçları kesilerek seyretilmiş.doğrusu eski estetik güzellik yok olmuş. Buna rağmen Okulumuzun tarihi dokusu ve ihtişamı hala asırlara meydan okuyacak güçte. Dimdik ayakda. Bununla gururlandım. Sınıfımdaki sıralar bana kücük geldi, demekki büyümüşüz, ne demek yaşlanmışız Tabi
 41 yıl önce, dile kolay yarım asır geçti.

OKULUMUZUN TARİHCESİ

1869 Maarif-i Umumi Nizamnamesi Osmanlı maarifi için bir dönüm noktası olmuştur. Nizamnamede maarifle ilgili birçok hususun yanında bütün köy ve mahallelerde sıbyan mektepleri açılması beş yüz haneli kasabalarda idadilerin vilayet merkezlerinde de sultanilerin açılması hükme bağlanmıştır. Sultan II. Abdülhamit döneminde de eğitimdeki hızlı gelişme devam ettirilmiş ve 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ndeki eğitim sistemi uygulanmıştır. Tanzimat döneminde daha çok merkezde kalan eğitim kurumları ülke sathına yaygınlaştırılmıştır. 1884’de konulan vergilerin bir bölümü devlet okullarının yapımına ayrıldı. Yerel eğitim meclislerine mali imkânlarını kullanma öğretmenleri atama ve azletme yetkileri verildi.

        Bağrından sayısız ilim adamı çıkaran Yozgat Lisesi 1895 yılında II. Abdülhamit döneminde beş yıllık nehari idadi (Rüştiye denilen ortaokullardan sonra yüksek okullara hazırlayıcı okul) olarak açılmıştır. Bu binanın yapanı ve yaptıranı belli değildir. Bunun sebebi de binanın cümle kapısı üzerinde bulunan kitabenin kazınmış olmasındır. Eğer kitabe kazınmamış olsaydı böyle bir durumla karşılaşmazdık. 15 Haziran 1927’de Resmi Cedide’de yayınlanan 23 Mayıs 1927’de çıkarılan “ Tuğra ve Medeniyetlerin” kaldırılması hakkındaki kanunun yanlış anlaşılması sonucu mülki idareciler cümle kapısı üzerindeki kitabeyi kazıtmışlardır.

        Yozgat Lisesi, 1912 yılına kadar ilkokul 1912 yılında ortaokul olarak ve yatılı halde Manastır Sultanisi’nin lağvı üzerine oradan gelen az bir öğrenci ve öğretin üyesi ile şimdiki binada eğitim ve öğretime açılmıştır. Daha sonra bir müddet kapatılarak öğrenciler Konya Lisesi’ne nakledilmişler. Ancak halkın isteği üzerine okul 1924 yılında tekrar açılmıştır. Okulumuz ilk defa 1933–34 yılından itibaren lise olarak eğitim ve öğretim hizmetine sunulmuştur. Lisenin açılmasına Yozgat halkının bilhassa Yozgat milletvekili Salih Bozok ve Vali Baran Beylerin büyük gayretleri olmuştur.

        1940’lı yıllarda öğrenci mevcudunun artması üzerine ortaokul Cumhuriyet İlkokulu ile ikili eğitime devam etmiş bilahare eski idadi binasına taşınmış. 1946–47 yılında yeniden lise binasına alınmıştır. 1966–67 öğretim yılından itibaren lise ortaokuldan ayrılarak müstakil hale getirilmiştir. Lisede ilimizle beraber civar illerden yatılı öğrenciler devlet hesabına okutulmuştur.

YOZGAT LİSESİNİN GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

        Bina sarı kesme taşlardan iki katlı, kırma çatılı, dikdörtgen planlıdır. Doğu batı doğrultusunda uzanan yapının güneye bakan kısmın ortası üçgen alınlıklı ve iki sütuna oturan cumba gibi bir taşkınlık vardır. Bu sundurmalı kısmın ortasında yer alan yuvarlak kemerli giriş kapısının sağ üst köşesinde bir kitabe bulunmaktadır.

        Bina yakın zamanda tarihi özelliklerine dokunulmadan ve izin alınarak iki büyük onarım geçirmiştir. İlki 1980–81 ikincisi 1986–87–88 yılarında yapılan çalışmalarla ahşap olan taban ve tavan bütünüyle değiştirilerek tamamen betonarme haline getirilmiştir. 1999–2001 yılları arasında okulumuzda yine büyük çapta onarım yapılmış, eriyen taşlar değiştirilmiş, dış cephe taşları tıraşlanarak boşalan derzleri doldurulmuş, çürüyen pencereler değiştirilmiştir. Ön cephenin tamamı değiştirilmiştir. Okulun tarihi görünümünü bozan ve sonradan ilave dilen kalorifer bacası yıkılarak yerine Atatürk büstü yapılmış, öğrencilerin ictima alanı ile bütünlük sağlanmıştır. Bahçe tanzimi yapılarak ön bahçe andezit taşları ile döşenmiş, çiçeklik alanları oluşturulmuş, bahçemiz çiçeklendirilerek okulumuzun tarihine yakışır bir görünüme kavuşturulmuştur.

        Tarihi bir okul olması nedeniyle zengin bir kütüphaneye sahip olup 12176 kayıtlı kaynak esere sahiptir. 1998–99 Cumhuriyetin 75. yılı münasebetiyle okul müzesi oluşturulmuştur.

        1948 yılında okulun arka kısmındaki pansiyon binası yapılmıştır ki; il merkezinde yapılan betonarme binaların beşincisidir. Daha sonra pansiyonla batı duvarı arasında sıkıştırılan bina liseye eklenmiştir. Yeni pansiyon binası 1985 yılında eski ile bağlantılı olarak koğuş sistemine göre yapılmıştır. 1999 yılında yapılan büyük onarımda 4–6-8’er kişilik odalar haline getirilmiştir. Kapılar yenilenmiş, pencereler değiştirilmiş, mutfak ve bulaşıkhane restore edilerek modern bir görünüme kavuşturulmuştur.

        Okulumuz 1934 yılından bu yana Anadolu’nun yaylası ilimizde devlet çarkının dönmesinde önemli görevler almış nice ünlü şahsiyetler yetiştirmiştir. Yozgat’ta “Taş Mektep” veya “Sarı Mektep” olarak bilinen okul Yozgat’ın eski üniversitesi gibi itibar görmüş, Türk eğitimine katkılarda bulunmuştur.

Yarım asırı yaklaşan mezuniyet yıllarıma ailt sınıf ve liseli arkadaşlarımla.

Liseli şiiri de binden...

Liselim

Orta okulu bitirip liseye yazildım,
Heyecanlıyım,artık Yozgat liseliyim,
Renga reng çiçekler arasındayım.
Yeni arkadaşlarımla tanışmaktayım,
Arkadaşımla lise'nin bahcesindeyim.
Okulumuzun geniş koridorunda
Omuz,omuza sıra halindeyiz
Elimizde tesbihimiz cekiyoruz
Gülüşerek, bakışarak konuşuyoruz
Bazen sert bakışlar, catma kaşlar
Yitişmeler,kakışmalar dalaşmalar
Araya giren öğretmenler, arkadaşlar,
Sizi çok özlüyorum liselim.
Sorsalar bana en iyi zamanımdı
Gencliğimi tatdığım yıllarımdı 
Sınıfda öğretmenlerimle arkadaşdık
Okulumuz bitti her birimiz vedalaşdık
Yıllar sonrada olsa buluşup dertleşdik
Ah liselim ben sizi çok severdim.
Lise yıllarında sizleri bekledim
Şimdi yine efkarlanıp lise önünde geldim
Sizleri göremedim zamanımız gecmiş 
Yıllar geldi,gecti su gibi akti 
Liselim bendeki sevgi bitmedi
Arkadaşlarımı seviyor selamlıyorum.
Doğan Tufan Yıl 1978

Yorumlar


Selim Yılmaz
06 Ekim 2021 18:40
Okulumuzda Anadolunun ilk futbol takımı 1910 yılında kurulmuş.Birinci dünya savaşında öğretmen ve öğrenciler şehit olan okulumuz mezun verememiştir.

En çok okunanlar