Şu anda çalan
Sanatçı bilgisi getiriliyor
Şarkı bilgisi getiriliyor
CANLI
Yozgat FM & Yozgat TV
Müzik Akışı
Program Adı
Yozgat'ta Covid 19 Kararı
Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına karar verilmiştir.
Yozgat'ta Covid 19 Kararı
18 Ağustos 2020 10:20
4549

Ergül Mobilya

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17.08.2020 tarihinde Yozgat Vali Yardımcısı İzzet ERCAN başkanlığında il genelinde Koronavirüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında olağanüstü toplanmıştır.

06.08.2020 tarih 62 nolu Hıfzıssıhha Kararı 2 nci maddesi ile “izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Vali/Kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi” kararı alınmıştı.

Evde izolasyona tabi tutulan Covid 19 tanılı ya da temaslısı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal etmeleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske atmaları vb. durumların  önüne geçilmesi amacıyla;

 

İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanmasına,
 

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına,
 

Mahalle Denetim Ekiplerinin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için ilgili denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına,
 

Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve Kabahatler
Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanması, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

 

 Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar


Henüz yorum eklenmemiş.

En çok okunanlar