Şu anda çalan
Sanatçı bilgisi getiriliyor
Şarkı bilgisi getiriliyor
CANLI
Yozgat Haber - Yozgat FM, Yozgat Son dakika Haberleri
Müzik Akışı
Yozgat Haber - Yozgat FM, Yozgat Son dakika Haberleri
Advertisement Advertisement

Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan pozitif hastalar için karar

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar ile evde karantina kurallarına uymayan kişilerin yurt ve pansiyonlarda İzolasyon edilmesi kararı aldı.

Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan pozitif hastalar için karar
11 Eylül 2020 17:14
891

Ergül Mobilya

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar ile evde karantina kurallarına uymayan kişilerin yurt ve pansiyonlarda İzolasyon edilmesi kararı aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 11.09.2020 tarihinde Yozgat Valisi Sayın Ziya POLAT başkanlığında il genelinde Koronavirüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında olağanüstü toplanmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir.

İçişleri Bakanlığı’nın 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı, 14.08.2020 tarihli ve 13180 sayılı ,20.08.2020 tarihli ve 13429 sayılı Genelgeleri ,06.06.2020 tarih 2020/62 sayılı ve 17.08.2020 tarih 2020/66 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile ; izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç) hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmişti.

Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır.

Ayrıca İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72 nci maddesinde yer alan “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz'ı.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede;

 

 1. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Vali tarafından yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine;

 

 1. İlgili Bakanlıklarca Valiliğe tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonların aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışmalarına;

 

 1. Yurt veya pansiyonların yönetiminin Vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanmasına,

 

 1. Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçlarının AFAD tarafından karşılanmasına,

 

 1. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçlarının AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanmasına,

 

 1. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personelinin Valilik tarafından görevlendirilmesine,

 

 1. Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemesine,

 

 1. 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemlerinin mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanmasına,

 

 1. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişilerin;

 

 1. Valilik tarafından kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilmesine ve izolasyon süresinin burada tamamlatılmasına,

 

 1. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin Valilik tarafından karşılanmasına,

 

 1. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilere;

 

 1. İlgili Genelgelerimiz çerçevesinde gerekli idari işlemleri yapılmasına ve TCK 195 nci maddesi uyarınca hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

 

 

 1. Ayrıca Valilik tarafından izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,

Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayan vatandaşlara/işyerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun  195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar


Henüz yorum eklenmemiş.

En çok okunanlar