Şu anda çalan
Sanatçı bilgisi getiriliyor
Şarkı bilgisi getiriliyor
CANLI
Yozgat Haber - Yozgat FM, Yozgat Son dakika Haberleri
Müzik Akışı
Yozgat Haber - Yozgat FM, Yozgat Son dakika Haberleri
Advertisement Advertisement

Bilal Şahin'den "Bir Şeyh Bir Şeyhzâde" kitabına destek

Yozgat’ın manevi önderlerinden, gönül dünyamızın büyük mimarı, ilim ve ahlak abidesi, eşsiz insan Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’nin oğlu Dr. Ali Şakir Ergin'in kaleme aldığı "Gönül Ufkunda Bir Şeyh Bir Şeyhzâde" kitabını, Yozgatlı Hayırsever İş Adamı Bilal Şahin tarafından 5000 adet bastırılıyor.

Bilal Şahin'den "Bir Şeyh Bir Şeyhzâde" kitabına destek
20 Nisan 2021 11:59
595

Ergül Mobilya

Yozgat’ın manevi önderlerinden, gönül dünyamızın büyük mimarı, ilim ve ahlak abidesi, eşsiz insan Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’nin oğlu Dr. Ali Şakir Ergin'in kaleme aldığı "Gönül Ufkunda Bir Şeyh Bir Şeyhzâde" kitabını Yozgatlı Hayırsever İş Adamı Bilal Şahin tarafından 5000 adet bastırılıyor.

Hayırsever İşadamı Bilal Şahin, Yozgat’ın manevi şahsiyetlerinden Gedikhasanlılı Mehmet Şakir Efendi adına 1000 adet hediyeli Yasin-i Şerif halka dağıtılacak.

ALİ ŞAKİR ERGİN

Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı, Siyasetçi

Doğum 29 Ekim, 1938 - Yozgat

EĞİTİM
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Şark Dilleri Bölümü

Din adamı, vaiz, müftü, öğretim üyesi, araştırmacı yazar, siyaset adamı, XVIII. Dönem Yozgat Milletvekili. 29 Ekim 1938 Karga köyü / Yozgat doğumlu. Yozgat’ın manevi büyüklerinden Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Hocaefendi ile Müferriha Hanım’ın oğlu. İlkokulu ve Yozgat’ta başladığı İmam Hatip Okulunu Ankara’da bitirdi. Ankara Üniveısitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Şark Dilleri Bölümü (1963) mezunu.

Öğrencilik yıllarında, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığında çalışmaya başladı. 1964 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtı bünyesinde murakıp ve vâiz olarak görev yaptı. 1966-68 yılları arası Millî Eğitim Bakanlığından burslu olarak dil öğrenimi ihtisası ve mesleki araştırmalar yapmak üzere Bağdat’ta bulundu.

Mezun olduğu fakültenin Arap Dili ve Edebiyatı Kürsüsüne 1968’de asistan olarak girdi. Askerlik görevinden sonra 1973 yılın­da DTCF Arap Edebiyatı Bölümünde doktor unvanını aldı. 1975-77 yılları arası Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şark Dilleri Bölümünde davetli öğretim üyesi olarak dersler verdi. Bağdat dönüşü yıllarca gönül verdiği üniversitedeki görevinden isti­fa ederek Yozgat’a yerleşti. 1979 yılında Yozgat’ta Yüksek İslâm Enstitüsü açma çalış­malarına önderlik etti.

1980 sonrası Yüksek İslâm Enstitüsünün kapatılmasıyla Yozgat’ta müftü vekili ve müftü yardımcısı olarak görev yaptı. 1984’te bu görevden istifa ederek, ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunda sözleşmeli öğretim üyesi olarak Arapça dersleri vermeye başladı. Bu görevi devam ederken, 1985 yılından itibaren de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili ve Eğitimi bölümünün kuruluş ve gelişmesinde bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Dr. Ali Şakir Ergin, ANAP lideri Turgut Özal’ın davetiyle 29 Kasım 1987 genel seçimlerinde ANAP’tan XVIII. Dönem Yozgat Milletvekili seçilerek 20 Ekim 1991 tarihine kadar TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Bir dönemlik milletvekilliğinden sonra, 1991 sonunda Yozgat’a yerleşerek tekrar ilmi çalışmalara yöneldi. Çalışmalarını Yozgat tarihi ve kültürü konularında yoğunlaştırarak eserler vermeyi sürdürdü.

Yozgat Türk Ocağının üç aylık ilim, fikir, kültür, edebiyat ve sanat dergisi Dilde Fikirde İşte Birlik İçin Yozgat Dîvânı dergisinin yayın hayatına katıl­masında önderlik yaptı, dergiye yayın kurulu başkanı ve yazar olarak katkıda bulundu. Ayrıca yerel gazetelerde çeşitli konular­da yazılar yazdı, yerel televizyonlarda çeşitli programlara katıldı. Yozgat’ın en güçlü divan şairi M, Said Fenni’nin yıllardır kayıp zannedilen yazma Dîvan’ını şairin damadında bularak yeni harflere aktararak yayımladı.

Dr. Ali Şakir Ergin, evli, 3 çocuk babasıdır.

 
ESERLERİ:

Vakıflar ve Yozgat’ta Tarihi Vakıf ve Camiler (1994), Yozgatlı Mehmed Saîd Fennî Divânı (1996), Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı (2000), “Çapanoğlu Hadisesi ve Abdülkadir Bey’in Hatıraları” (2006), Yozgatlı Mehmed Said Fennî (2013), Gönül Ufkunda Bir Şeyh, Bir Şeyhzade (2014).

 
HAKKINDA: Durali Doğan / Yozgatlı Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (11. Cilt, 2009), TBMM Albümü 3. Cilt 1983-2010 (2010), A.Kadir Çapanoğlu / Bir Kitap 

MEHMET ŞAKİR SUNTAY (GEDİKHASANLI ŞAKİR EFENDİ)

Aslen Kayseri’nin Cami-i Kebir Mahallesi'nden olup Yozgat’ın Gedikhasanlı Köyü’ne yerleşmiş aileye mensuptur. Kayseri de Cücezadeler namıyla tanınan bu aileden olan Ali Efendi’nin ortanca oğludur. 1853’de Yozgat’da doğar. Tahsiline ilk olarak doğduğu köyde başlayıp daha sonra Osmanpaşa Medresesi’ni bitirir. Bilahare Kayseri’ye giderek orada tanınmış ulemadan müritzade Ali Efendi’den ve diğerlerinden icazetname alır ve Yozgat’a döner. Mehmed Şakir Efendi Yozgat’da Demirli Medrese’de hem Osmanlı Dönemi'nde, hem de Cumhuriyet Dönemi'nde müderrislik yapar. Okuduğu Osmanpaşa Medresesi’nde bir süre müderreslik yaptıktan sonra medreselerin kapatılmasıyla köyüne çekilerek imam-hatiplik yapar ve halkı irşada devam eder. Yozgat ve Osmanpaşa'da ömrü boyunca sayısız öğrenci yetiştirmiştir. Başta Nakşî Şeyhi Şeyhzade Ahmet Efendi olmak üzere, Müftü Hulusi Akyol gibi isimler, Şakir Hoca Efendi'nin talebeleri olmuşlardır.

Yorumlar


Henüz yorum eklenmemiş.

En çok okunanlar