Şu anda çalan
Sanatçı bilgisi getiriliyor
Şarkı bilgisi getiriliyor
CANLI
Yozgat FM & Yozgat TV
Müzik Akışı
Program Adı
KOSGEP hızlı destek programı başvuruları 6 Ağustos'ta bitiyor
KOSGEB İdaresi başkanlığınca, Hızlı Destek Programına henüz başvuru yapamayan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin de yararlanabilmesi için 6 Ağustos’a kadar uzatılan başvuru dönemi devam ediyor.
KOSGEP hızlı destek programı başvuruları 6 Ağustos'ta bitiyor
28 Temmuz 2021 10:09
498

Ergül Mobilya

Başvuru kriterlerine sahip İşletmeler, 06 Ağustos 2021 tarihine kadar Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programına başvuru yapabileceklerdir. Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler,  www.kosgeb.gov.tr  adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online olarak başvuru yapabileceklerdir. KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmelerin, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmaları gerekmektedir. Veri tabanına kayıt ve Beyanname güncelleme işlemleriyle ilgili detaylı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir.

Hızlı Destek Programı, 2 bileşenden oluşmaktadır. 2019 yılından önce kurulan, İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki Mikro ve Küçük İşletmeler 1.Bileşene, 2017 yılı ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki Yenilikçi Genç Mikro ve Küçük İşletmeler de 2.Bileşene başvuru yapabilecekler. Programdan yararlanmak için, 1.Bileşene başvuru yapacak, Mikro ve Küçük Ölçekli işletmelerin Covid-19’dan önce faal olması ve Resmi verilere göre, 2019 yılında en az 75.000.-TL Net Satışı olması gerekmektedir. 2019 ve 2020 net satış hasılatları karşılaştırıldığında; Gelir kaybı olan veya 2020 yılında Net satışı 2019 yılına göre artmamış olan işletmeler programdan faydalanabilecektir. Gelir kaybı kriterin de,  2019 yılı toplamı ile 2020 toplamı yani 12 aylık dönem dikkate alınacaktır. Yenilikçi Genç Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelerde bu asgari net satış kriterine bakılmayacaktır. Ödemeler ilgili ay bazında (2021, Haziran, Temmuz, Ağustos)  3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK vb.) işletmenin aktif olup / olmadığı ve istihdamını 2020 Mart ayındaki seviyede muhafaza edip / etmediği kontrol edilecektir.  Mikro ölçekli işletmelere, 3 ay boyunca azami 30.000.00.-TL, Küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca azami 75.000.-TL  destek sağlanacaktır. İşletmeler, bu destek programından; Faizsiz, Geri ödemeli ve Teminatsız olarak yararlanabilecekler. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere gerekli kriterlere sahip olmaları halinde 25 bin liraya kadar ek destek verilebilecektir. Hızlı Destek Programı geri ödemeleri, 3 yıl ödemesiz dönemden sonra 2024 yılında başlayacak ve 2025 yılının sonuna kadar devam edecektir. Geri ödemeler, 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacaktır.

 

Kamu bankları tarafından başlatılan, İşe Devam Kredisi’ni en fazla 250.000.00.-TL’ye kadar kullanan işletmeler ile daha önce KOSGEB’den Girişimcilik Kredisi alanlar da Hızlı Destek programından yararlanabilecekler. Ana veya yan faaliyet kodları imalatçı sektörler arasında bulunan işletmelerin,  Mali kayıtlarındaki sektör kodlarının herhangi birinin programın hedef kitlesine uyması ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet göstermesi halinde başvurusu kabul edilecek. 3 – 21 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki ilk başvuru döneminde başvurusu reddedilen işletmeler, gerekli koşullara sahip olmaları halinde başvuruda bulunabilecekler.

Vergi veya SGK borcu olan işletmeler, Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kanunu kapsamında, Program başvurusu sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunarak Hızlı Destek Programına başvuru yapabileceklerdir. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere ilgili evrakları ibraz  etmeleri durumunda destek ödemesi yapabilecektir. Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir.

Yorumlar


Henüz yorum eklenmemiş.

En çok okunanlar